Μελετητική Εμπειρία

Από το 2009 έχω συμμετάσχει στην ομάδα μελέτης περισσότερων από 20 μελετών, καθώς και στην οργάνωση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων.

Από τον Ιανουάριο του 2011 είμαι κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου Τάξης Α (Κατηγορία 27: Περιβαλλοντικές Μελέτες).

Οι μελέτες, τα έργα και τα προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
2013 Αιολικό Πάρκο Ράχη - Λούτσα [8 MW, Δήμος Λοκρών, Φθιώτιδα]
2012 Ιδιωτική Μαρίνα Βάλτου [Δ 200 σκάφη, Δήμος Πάργας, Πρέβεζα]
2011 Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Καλαμά [5,8 MW, Δήμοι Φιλιατών και Σουλίου, Θεσπρωτία]
2011 Αιολικό Πάρκο Κουκούλι - Γρίβας [12 MW, Δήμος Βοΐου, Κοζάνη]
2011 Αιολικό Πάρκο Ντρισινίκος [14 MW, Δήμος Γρεβενών, Γρεβενά]
2011 Αιολικό Πάρκο Βύσιμα [36 MW, Δήμοι Φλώρινας και Αμυνταίου, Φλώρινα]
2011 Αιολικό Πάρκο Μέλλια [39,1 MW, Δήμος Βοΐου, Κοζάνη]
2011 35 Αιολικά Πάρκα στη Κρήτη [Συν. ισχύς 975,2 MW, Κρήτη]
2010 Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Γυρτώνης [5 MW, Δήμος Τεμπών, Λάρισα]
2010 Αιολικό Πάρκο Σιδηροβούνι [10 MW, Δήμος Αρριανών, Ροδόπη]
2010 8 Αιολικά Πάρκα στη Νότια Εύβοια [Συν. ισχύς 167,9 MW, Δήμος Καρύστου, Εύβοια]
2010 4 Αιολικά Πάρκα στα Γεράνεια Όρη [Συν. ισχύς 123 MW, Δ. Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Κόρινθος]
2010 Ταμιευτήρας Άρδευσης Λουτζιακόρεμα [Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Λάρισα]
2009 4 Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα στη B. Πίνδο [Συν. Ισχύς 9,6 MW, Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων]

Μελέτες Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
2013 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη «Όρη Τσαμαντά, Φιλιατών, Φαρμακοβούνι, Μεγάλη Ράχη Παρακαλάμου (GR2120009)».
2013 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Στενά Παρακαλάμου (GR2120007) και Όρη Παραμυθιάς (GR2120008).
2012 Μελέτη Αποκατάστασης της βλάστησης σε χώρους διάθεσης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του Baku (Balakhani, Surakhani, Garadagh) στο Αζερμπαϊτζάν.
2011 Οικολογική Μελέτη Βάσης για τη χλωρίδα και τη βλάστηση στην περιοχή του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου Καλαμά.
2009 Σχέδιο Διαχείρισης Προστατευόμενης Περιοχής Στενών και Δέλτα Καλαμά και Έλους Καλοδικίου.
2009 Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος για 16 Αιολικά Πάρκα στην περιοχή της Ν. Εύβοιας.

Οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση μελετών, έργων και προγραμμάτων
2012 Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου COBWEB (Citizen Observatory Web, FP7).
2012 Συμμετοχή στη σύνταξη προσφοράς στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου/ μελέτης «Καταγραφή και Παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και των άλλων προστατευόμενων ειδών (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς)».
2012 Συμμετοχή στη σύνταξη προσφοράς στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη του έργου/ μελέτης «Πρόγραμμα Παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων της προστατευόμενης περιοχής Καρπάθου - Σαρίας».
2012 Επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο σύνταξης τεχνικής προσφοράς για την ανάληψη του έργου «Ανάπτυξη Υποδομής Χωρικών Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας (1:5.000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε 147 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας και 111 Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ελλάδας».
2012 Διοικητικός συντονισμός στο πλαίσιο σύνταξης πρότασης στο χρηματοδοτικό μέσο LIFE+ Nature με αντικείμενο τη Διαχείριση της Λίμνης Στυμφαλίας (Sustainable management and financing of wetland biodiversity – The case of Lake Stymfalia, LIFE-Stymfalia, LIFE12 NAT/GR/000275).
2012 Διοικητικός συντονισμός, επιστημονική υποστήριξη και σύνταξη πρότασης στο χρηματοδοτικό μέσο FP7-Cooperation για το πρόγραμμα COBWEB (Citizen Observatory Web).
2012 Συμμετοχή στην διατύπωση της τελικής πρότασης για την οργάνωση και διαχείριση του έργου «Παραγωγή και Εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Λίμνης Παμβώτιδας».
2011 Σύνταξη μεθοδολογίας υλοποίησης ορνιθολογικών καταγραφών καθώς και προδιαγραφών εκπόνηση προκαταρκτικών και ειδικών ορνιθολογικών μελετών (ΠΟΜ & ΕΟΜ) στα πλαίσια κατάθεσης προσφορών / προτάσεων για περιοχές εγκατάστασης σχεδιαζόμενων Α/Π σε Φλώρινα, Κοζάνη και Εύβοια.