Σύνοψη

Παράλληλα με την έρευνα, δραστηριοποιούμαι ως ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της μελέτης του περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές μελέτες, είτε αυτές που αφορούν στην εκτίμηση των επιπτώσεων από σχεδιαζόμενα έργα και δραστηριότητες στο περιβάλλον είτε αυτές που στοχεύουν στην προστασία και διατήρηση της φύσης, αποτελούν ίσως το βασικότερο πεδίο στο οποίο η θεωρητική/ βασική γνώση μπαίνει σε εφαρμογή.

Παρακαλώ επιλέξτε κατηγορία από το μενού στα αριστερά ή επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες.